"Wybrałem idee służenia dziecku i jego sprawie" - J. Korczak


Szkoła Podstawowa w Rogajnach

Aktualności

 

PLAN LEKCJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROGAJNACH OBOWIĄZUJĄCY od 01.09.2016

Dni

lekcja

Czas trwania lekcji

KLASY

0

I

II

III

IV

V

VI

VII

 

chł. - 12

dz. - 9

Chojecka

 

 

chł. - 9

dz - 3

M.Iwaniec

 

chł. - 8

dz. - 4

A.Wysocka

 

chł.- 10

dz. 5

J.Dolińska

 

chł. - 6

dz. - 10

A.Majk

 

chł- 7

dz. -7

M.Tylińska

 

chł.- 9

dz.- 6

M.Deptuła

 

chł.- 10

dz.- 4

I.Sadolewska

PONIEDZIAŁEK

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

800

845

OP

E

6

E/komp

1

E

2

ANG

3

W-F

10

POL

7

FIZ

9

2

855

940

OP

E

6

E

4

E/komp

1

POL

3

POL

1

W-F

10

CHEMIA

9

3

950

1035

OP

E

6

E

4

E

2

HIST

1

MAT

9

ANG

7

W-F

10

4

1050

1135

OP/R

E

6

E

4

JA

2

W-F

10

PLAST

7

HIST

1

MAT

9

5

1150

1235

OP

JA

6

E/w-f

10

E

2

MAT

1

PRZYR

9

REL

3

POL

7

6

1245

1330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRZYR

9

HIST

7

7

1340

1425

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANG

7

WTOREK

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

800

845

OP

E/w-f

10

E

4

E

2

PRZR

9

ANG

7

PLAST

3

MAT

1

2

855

940

OP

E

6

E

4

E/w-f

10

MAT

9

TECHN

3

ANG

7

POL

1

3

950

1035

OP

E

6

JA

4

REL

2

W-F

10

POL

1

MAT

9

PLAST

7

4

1050

1135

OP/R

E

6

E

4

E

2

POL

7

PRZYR

9

POL

1

W-F

10

5

1150

1235

OP

E

6

E

4

E

2

ANG

7

W-F

10

POL

1

REL

9

6

1245

1330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIST.

1

W-F

10

BIOL

9

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRZYR

9

NIEM

7

ŚRODA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

800

845

OP

JA

6

E/w-f

10

E

2

MAT

9

Z.KOMP

1

WDŻR

3

NIEM

7

2

855

940

OP/JA

REL

6

E

4

E

2

Z.KOMP

1

MAT

9

TECHN

3

POL

7

3

950

1035

OP

E

6

E

4

REL

2

POL

9

W-F

10

A.KOMP

1

HIST

7

4

1050

1135

OP

E

6

Rel

4

E

2

W-F

10

POL

7

MAT

9

INFORM

1

5

1150

1235

OP

E/komp

1

E

4

E

2

REL

3

ANG

7

W-F

10

MAT

9

6

1245

1330

 

 

 

kk

 

KK

 

 

 

INNOW

7

POL

1

W-F

10

7

1340

1425

 

 

 

kk

 

 

 

 

 

WDŻR

7

 

 

ANG

9

CZWARTEK

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

800

845

OP

E/w-f

10

E

4

E/WYR

2

POL

1

REL

3

POL

7

CHEMIA

9

2

855

940

OP/JA

E

6

E

4

E

2

W-F

10

POL

7

MAT

1

FIZYKA

9

3

950

1035

OP

E

6

rel

4

E

2

PRZYR

9

W-F

10

ANG

1

POLSKI

7

4

1050

1135

OP

REL

6

E

4

E

2

ANG

7

MAT

1

PRZYR

9

W-F

10

5

1150

1235

 

KK

 

 

 

E/w-f

10

G.WYCH

3

G.WYCH

7

G.WYCH

1

G.WYCH

9

6

1245

1330

 

GKK

 

 

 

 

 

 

 

PRZYR

9

HIST

1

MATEM

7

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIĄTEK

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

800

845

OP

E/w-f

10

JA

4

E

2

TECH

3

POL

7

MAT

1

BIOL

9

2

855

940

OP

E

6

E

4

E

2

POL

7

MAT

1

REL

3

GEOGR

9

3

950

1035

OP

E

6

E

4

E/w-f

10

REL

2

ANG

1

POL

7

GEOGR

9

4

1050

1135

OP

E/wyr

6

E/w-f

10

JA

2

PLAST

4

REL

1

MUZ

9

POL

7

5

1150

1235

OP

 

 

wyr

 

 

 

MAT

1

MUZ

9

W-F

10

ANG

7

6

1245

1330

OP

 

 

 

 

 

 

MUZ

9

 

 

 

 

RELIGIA

7

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUZYKA

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zajęcia dodatkowe


Koła zainteresowań:

koło teatralne - mgr J. Dolińska - poniedziałek 6 godz. lekcyjna

koło polonistyczne - mgr M. Deptuła - czwartek 7 godz. lekcyjna

zajęcia z języka angielskiego dla kl. V w ramach innowacji pedagogicznej "Angielski jest fajny" - mgr I. Sadolewska - środa 6 godz. lekcyjna

SKS - mgr M. Tylińska - wtorek na 0 godz. lecyjnej

zajęcia plastyczne - mgr A. Majk - czwartek 7 godz. lekcyjna


Zajęcia kompensacyjne:

z języka polskiego - mgr M. Deptuła -czwartek 7 godz. lekcyjna

z matematyki - mgr A. Majk poniedziałek 6 godz. lekcyjna i piątek 7 godzina lekcyjna

z języka angielskiego - mgr I. Sadolewska - poniedziałek 6 godz. lekcyjna i czwartek 7 godz. lekcyjna

terapia pedagogiczna - mgr A. Wysocka - wtorek 7 godz. lekcyjna, środa 6-7 godz. lekcyjna

terapia pedagogiczna - mgr M. Iwaniec - czwartek 5 godz. lekcyjna

gimnastyka korekcyjna - mgr M. Iwaniec- czwartek 6 godz. lekcyjna

dla klasy I - mgr M. Iwaniec - piątek

dla klasy III - mgr J. Dolińska