"Wybrałem idee służenia dziecku i jego sprawie" - J. Korczak


Szkoła Podstawowa w Rogajnach

Aktualności

Dokumenty szkolne

Statut Szkoły Podstawowej w Rogajnach

Szkolny Program Profilaktyczno- Wychowawczy.

Plan pracy wychowawczo-profilaktycznej na rok szkolny 2017/2018

Regulamin zadawania prac domowych pisemnych

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych


Podręczniki na rok szkolny 2017/2018

wykaz podręczników do klasy I

wykaz podręczników do klasy II

wykaz podręczników do klasy III

wykaz podręczników do klasy IV

wykaz podręczników do klasy V

wykaz podręczników do klasy VI

wykaz podręczników do klasy VII

wykaz podręczników do religii dla poszczególnych klas


Regulaminy:

Regulamin świetlicy

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Regulamin korzystania z podręczników i matriałów edukacyjnych


Dokumenty rekrutacyjne:

zarządzenie o rekrutacji

terminy rekrutacji

 

Dokumenty rekrutacyjne do oddziału przedszkolnego:
  

wniosek o przyjęcie do przedszkola publicznego

deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

oświadczenie nr 4


Dokumenty rekrutacyjne do klasy pierwszej:

wniosek o przyjęcie do klasy I

oświadczenie nr 4

 kryteria rekrutacji do klasy I