"Wybrałem idee służenia dziecku i jego sprawie" - J. Korczak


Szkoła Podstawowa w Rogajnach

Aktualności

 

  

 

Kadra szkoły

Dyrektor Szkoły

mgr Anna Sarnowska

 
  

 Nauczyciele 

 

mgr Chojecka Joanna Oddział przedszkolny
mgr Matukiewicz Iwona Muzyka
mgr Deptuła Monika Język polski, Historia
 mgr Iwaniec Małgorzata Nauczanie zintegrowane
mgr Jakubschon Małgorzata Religia, biblioteka, świetlica
mgr Majk Aneta Matematyka
mgr Dolińska Joanna
Nauczanie zintegrowane
mgr Sadolewska Izabela
Język angielski
Język polski
mgr Sarnowska Anna
Przyroda
mgr Piwoński Sławomir Informatyka
mgr Tylińska Małgorzata Plastyka, Technika,
Wychowanie fizyczne,
Wychowanie do życia w rodzinie
mgr  Wysocka Anetta
Nauczanie zintegrowane
mgr Adameczek Anna
Fizyka, Chemia
mgr Bieńskowska Barbara Biologia
mgr Daniecka Anna
Język niemiecki
mgr Mariola Dorniak
Geografia

 

Pedagog szkolny

Małgorzat Tylińska


Logopeda szkolny

Joanna Chojecka
poniedziałek 10-10:30, 12:45 - 13:30
wtorek 10-10:30, 12:45 - 13:30
środa 12:45 - 14:20
piatek 13:35 -14:20
                    


Pracownicy obsługi

Paduszek Danuta główna księgowa
Radzka Jadwiga woźna
Kużel Alina pracownik obsługi
Szumiel Bożena pracownik obsługi
Roman Starzyński
pracownik obsługi

 

 

Biblioteka

Małgorzata Jakubschon

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

10.30 - 13.30

7.00- 8.50

13.30-14.30

9.00 - 10.00

8.45-9.45

 


9.40-9.50

 

10.30- 13.30

11.35 – 12.35