"Wybrałem idee służenia dziecku i jego sprawie" - J. Korczak


Szkoła Podstawowa w Rogajnach

Aktualności


Janusz Korczak - patron szkoły

"Wybrałem idee służenia dziecku i jego sprawie"

     Był legendą za życia i stał się legendą po śmierci. Jego zasady wychowania, podejścia do dziecka, system wartości są ponadczasowe. Jesteśmy dumni, że realizujemy Jego idee, kontynuujemy Jego zasady demokracji dziecięcej. Praca pedagoga, lekarza, wychowawcy, nauczyciela - nie jest łatwa, wiemy o tym doskonale. On dla niej poświęcił skarb najcenniejszy - życie, dobrowolnie wybierając śmierć z tymi, którzy najbardziej potrzebowali jego pomocy, z dziećmi.  Szkoła nosi Jego imię od 1983 roku.