"Wybrałem idee służenia dziecku i jego sprawie" - J. Korczak


Szkoła Podstawowa w Rogajnach

Aktualności

Działalność Szkolnego Klubu Wolontariuszy

20-06-2018

 1. Szkolne Koło Wolontariuszy powstało w tym roku szkolnym. Działa od października przy Samorządzie Uczniowskim. Jego opiekunami są: mgr Izabela Sadolewska oraz mgr Małgorzata Jakubschon, liderem SKW została w tym roku Emilia Dziemidowicz z klasy VII.

 2. Założenie SKW poprzedziła akcja informacyjna dotycząca idei wolontariatu: lekcje wychowawcze oraz lekcje w ramach religii odbyły się w październiku. Klasa VII przygotowała plakaty informacyjne na temat wolontariatu. Dnia 26 października odbył się apel informacyjny o zasadach rekrutacji oraz planowanych działaniach Szkolnego Klubu Wolontariuszy.

 3. Począwszy od listopada w ramach SKW trwają akcje całorocze wspierające rozwój szkoły. Są to:

  - program czytelniczy "Ja naprawdę lubię czytać" (odpowiedzialana mgr Małgorzata Jakubschon), w którym wolontariusze uczestniczą w głośnych czytaniu młodszym dzieciom w Oddziale Przedszokolnym na długich przerwach. W tym działaniu wyróżniają się wytrawałością i systematycznością następujący wolontariusze: Julia Paszek, Maja Pielech, Julia Matuszewska oraz Ola Tanona z klasy IV.

  - pomoc koleżeńska w nauce zw. "Koleżeńskie korepetycje" (odpowiedzialana mgr Izabela Sadolewska), która polega na spotkaniach w parach wolontariuszy z uczniami mającymi problemy w nauce. Pary spotykają się przynajmniej raz w tygodniu na świetlicy szkolnej lub w bibliotece pod opieką nauczycieli: Małgorzaty Jakubchon, Izabeli Sadolewskij lub Anety Majk (opiekuna świetlicy). W sumie z pomocy koleżeńskiej korzystało 15 uczniów. Uczniowie pomagają sobie w nauce języka angielskiego, matematyki, historii, języka polskiego, chemii, fizyki i biologii. Zajęcia z pocmocy koleżeńskiej trwały do marca 2018 r. Najatywniejszymi wolontariuszami okazali się: Amelka Rudek,

  - aktyw biblioteczny, w którym wyróżnia się wolontariuszka Martyna Cichorek z klasy IV(odpowiedzialana mgr Małgorzata Jakubschon)

 4. Od listopada organizowano również zbiórki charytatywne:

  - sprzedaż kalendarzyków-cegiełek na rzecz Fundacji Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych "Pomoż i Ty" zakończona pod koniec grudnia. Zebrano 200 złoty, które pocztą przesłano fundacji (odpowiedzialna I. Sadolewska)

  - "Góra Grosza", zakończona w styczniu 2018 r. , w ramach której zebrano 139 złotych i przekazano w 2 paczkach na rzecz Towarzystwa Nasz Dom (odpowiedzialana mgr Małgorzat Jakubschon)

  - zbióka plastikowych nakrętek na rzecz Marynki (trwa do końca roku szkolnego)

  - zbiórka kluczy w ramach akcji "Klucze do nieba" na rzecz Księży Werbistów w Pieniężnie
  do końca lutego 2018 r. (odpowiedzialana mgr Małgorzat Jakubschon)

  - zbióka zużytego sprzętu elektronicznego do końca lutego 2018 r. (odpowiedzialana mgr Małgorzat Jakubschon)

  - w styczniu zoraganizowano zbiórkę używanych zabawek na kiermasz zabawek, który odędzie się 12-16 lutego na rzecz chłopca z chorobą nowotworową – Wojtaka Harahaja.

  - Dar Juniora dla Seniora” - akcja charytatywna “Caritas” w ramch „Jałmużny Wielkopostnej” . Datki w kwocie 60 złotych uzbierane w Skarbonkach przez dzieci i młodzież trafiły do osób starszych i chorych "Caritas" ( odpowiedzialana mgr Małgorzat Jakubschon)

 5. Ponadto podczas nocy w szkole zorganizowano inicjatywę Samorządu Uczniowskiego pisania listów do chorych i potrzebujących (odpowiedzialna mgr I. Sadolewska). 18 wolontariuszy napisało listy do dziewczynki czekającej na transplantację serca w ramach akcji ogólnopolskiej "Marzycielska poczta". Noc w szkole miała na celu integrację wolontariuszy, którzy wspólnie uczestniczyli w zabawach grupowych oraz obejrzeli film związany z tematyką pomocy potrzebującym.

 6. Integracji oraz uwrażliwianiu na przyrodę służyła również inicjatywa porządkowania obszaru strzelnicy należącego do Koła Łowieckiego "Bóbr" we wrześniu i październiku 2017 r. W te akcje włączyła się cała szkoła: młodsi zbierali żołędzie w celu dokarmiania dzików, starsi zajęli się pracami porządkowymi (odpowiedzialana I. Sadolewska oraz mgr Małgorzat Jakubschon)

 7. 8 maja 2018 r. 14 wolontariuszy uczestniczyło w akcji sprzątania zabytkowego ewangelickiego cmentarza w Rogajnach pod opieką mgr M. Jakubschon.