"Wybrałem idee służenia dziecku i jego sprawie" - J. Korczak


Szkoła Podstawowa w Rogajnach

Aktualności

Działalność Samorządu Ucznowskiego w roku szkolnym 2017/2018

20-06-2018

Samorządu Uczniowski:

 1. W wrześniu przeprowadził wybory składu SU: klasowe oraz powszechne do Rady SU (29 września 2017). Wybory poprzedziła debata 3 kandydatek, które 21 września przedstawiły swoje programy wyborcze oraz odpowiadały na pytania społeczności uczniowskiej. Przewodniczącą szkoły została Amelia Rudek z klasy V, zastępcą – Emilia Dziemidowicz.

 2. W samorządzie istnieją 3 sekcje: sekcja gazetki ściennej, dyżurów szkolnych oraz sekcja rozrywki.W skład pocztu sztandarowego w bieżącym roku szkolnym wchodzą: sztandarowy - Mateusz Graw, asysta: Ewelina Guzowska, Emilia Dziemidowicz

 3. Od października uczniowie klas V-VII pełnili dyżury podczas przerw, wspierając w ten sposób nauczycieli.

 4. We wrześniu sekcja gazetki ściennej wkonała gazetkę informującą o wolontariacie, a także na bieżąco aktualizowała informacje SU; pojawiły się czasowe informacje na temat: DEN, Dnia Chłopaka, Andrzejek, Święta Zmarłych, Narodowego Święta Niepodległości, Bożego Narodzenie, bezpieczeństwa podczas ferii zimowych, rubryka "Nasze sukcesy", I dzień wiosnym, Święta Majowe, Dzień Matki, bezpieczne wakacje .

 5. Sekcja rozrywki zorganizowała 2 dyskoteki: andrzejkową z wróżbami oraz konkursam w listopadzie 2017 r.oraz karnawałową w lutym 2018 r.

 6. SU systematycznie pomagał w organizacji akademii szkolnych: sprawował opiekę nad sprzętem nagłośniającym,przewodnicząca prowadziła akademie szkolne: Dzień Edukacji Narodowej, Narodowe Święto Niepodległości, Dzień Papieski, szkolne Jasełka, Konsytucja 3 Maja, Festiwal Języka Angielskiego.

 7. 9 lutego w szkolnej bibliotece uczennicze z klasy V i VI ustanowiły rekord grania kolędy na flecie. 6 dziewcząt zagrało  "Lulajże Jezuniu" na długiej przerwie. Odważne i utalentowane uczennice otrzymały stłodką nagrodę, a klasa V - najliczniej reprezentowana - także dyplom.

 8. Pomoc w prowadzeniu strony internetowej szkoły: Zuzanna Walczak z klasy VII przygotowywała w II semstrze relacje z wydarzeń szkolnych.

 9. Samorząd zoorganizował następujące akcje ogólnoszkolne:
  - w listopadzie odbyły się Andrzejki, podczas których na przerwach 2 uczennice przebrane za wróżki przygotowały losy oraz wróżby z kart,
  - w grudniu ( 8/9 grudnia 2017 r. ) odbyła się noc w szkole mająca na celu integrację wolontariuszy poprzez zabawy, przeprowadzenie akcji "Marzycielska poczta" oraz rozrywkę filmową.
  - 6 grudnia zoraganizowano akcję "Mikołaj do wynajęcia", poprzedzoną castingiem na Mikołaja oraz towarzyszącą mu Śnieżynkę. Zwycięska para rozdawała paczki w klasach 6 grudnia.
  - "Szczęśliwy numerek" – jest losowany systematycznie codziennie kolejno przez przewodniczących klas IV-VII

  - Tłusty Czwartek – degustacja domowych wypieków
  - pochód na Pierwszy Dzień Wiosny z marzanną wykonaną przez uczniów klasy VII, w pochodzie uczestniczyli uczniowie klas 0-VII barwnie ozdobionych kolorowymi atrybutami wiosny
  - aktywna przerwa w ramach programu "Trzymaj formę" na boiku do piłki nożnej i na boisku asfaltowym (skakanka, gry w gumę, nauka tańca "Shuffle dance"

 10. Opiekunem SU jest mgr Izabela Sadolewska.