"Wybrałem idee służenia dziecku i jego sprawie" - J. Korczak


Szkoła Podstawowa w Rogajnach

Aktualności

Zdali egzamin na kartę rowerową

18-06-2018


Karta rowerowa to jeden z dokumentów stwierdzających uprawnienie osoby niepełnoletniej do kierowania rowerem. Kartę rowerową można uzyskać po osiągnięciu wieku 10 lat oraz zdaniu egzaminu sprawdzającego kwalifikacje. Uczniowie klasy IV i V na przełomie maja i czerwca 2018 roku zdawali egzamin na kartę rowerową. Przystąpili do części pisemnej oraz praktycznej, w której musieli pokonać tor przeszkód. Egzamin przeprowadziła mgr Małgorzata Tylińska. Kartę rowerową uzyskało 14 osób z klasy IV oraz 2 osoby z klasy V. Szerokiej drogi!

Iza Sadolewska