"Wybrałem idee służenia dziecku i jego sprawie" - J. Korczak


Szkoła Podstawowa w Rogajnach

Aktualności

100 lat Polski niepodległej - Święto Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

27-04-2018


Apel z okazji Święta Uchwalenia Konstytucji 3 Maja jest wpisany w coroczny kalendarz uroczystości naszej szkoły. Dnia 27 kwietnia 2018 r. uczciliśmy ten doniosły fakt akademią, na której uczniowie klasy V postarali się uzmysłowić wszystkim, jak ważne znaczenia niosą słowa: Ojczyzna i Patriotyzm.

Konstytucja 3 maja to ustawa zasadnicza zatwierdzona przez Sejm Wielki w 1791 roku, to nowoczesna reforma ustroju  ówczesnej Polski. Polska konstytucja była pierwszą w Europie ustawą tego typu, a jej inicjatorami: król Stanisław  August Poniatowski, Ignacy Potocki, Adam Czartoryski, Stanisław Małachowski, Hugo Kołłątaj.