"Wybrałem idee służenia dziecku i jego sprawie" - J. Korczak


Szkoła Podstawowa w Rogajnach

Aktualności

Poznajemy "język żyrafy"

25-03-2018Uczniowie klas I-II od marca biorą udział w regularnych warsztatach w duchu porozumienia bez przemocy "Poznajemy język żyrafy" prowadzonych przez pedagoga z Poradnii Psychologiczo-Pedagogicznej w Pasłęku.


"Język żyrafy" to określenie wymyślone przez Marshalla Rosenberga, amerykańskiego psychologa zajmującego się rozwiązywaniem konfliktów interpersonalnych. Stworzył on uniwersalny język łączący i jednoczący wszystkich ludzi, czyli umożliwiający porozumienie się różnych osób: np. dziecka z dorosłym, profesora z robotnikiem, przestępcy z ofiarą, teściowej z synową, i nazwał go „językiem żyrafy".

Warsztaty wynikają z potrzeb szkoły i są realizacją Programu Profilaktyczno-Wychowawczego, w którym jednym z działań jest przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym.

Iza Sadolewska