"Wybrałem idee służenia dziecku i jego sprawie" - J. Korczak


Szkoła Podstawowa w Rogajnach

Aktualności

SKW - "Dar Juniora dla Seniora"

25-02-2018

Szkolny Klub Wolontariatu włączył się w akcję charytatywną “Caritas”. W Środę Popielcową rozpoczęła się „Jałmużna Wielkopostna” pod hasłem „Dar Juniora dla Seniora”. Datki uzbierane w Skarbonkach przez dzieci i młodzież trafią do osób starszych i chorych.

Ideą akcji jest mała ofiara w okresie Wielkiego Postu – jako dobrowolna rezygnacja z przyjemności materialnej lub poświęcenie czasu na wysłuchanie, wsparcie i zrozumienie drugiej osoby. W ten sposób chcemy uwrażliwić dzieci oraz całe rodziny na potrzeby starszych i chorych, którzy często czują się samotni, zaniedbani i niepotrzebni.Zebrane w Skarbonkach środki zostaną wykorzystane przez Caritas diecezjalne na zaspokojenie potrzeb seniorów.

Jałmużna Wielkopostna” jest ekumeniczną akcją charytatywną organizowaną przez Caritas Kościoła Katolickiego, Eleos Kościoła Prawosławnego oraz Diakonię Kościoła Ewangelickiego. Akcja odbywa się w Polsce po raz. 23, w nas w szkole po raz pierwszy.

Akcję koordynuje opiekun SKW i nauczyciel religii mgr Małgorzata Jakubshon

I.Sadolewska