"Wybrałem idee służenia dziecku i jego sprawie" - J. Korczak


Szkoła Podstawowa w Rogajnach

Aktualności

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

25-02-2018


Co dwa tygodnie znika bezpowrotnie jeden język, a wraz z nim kutura, którą tworzy. 21 lutego na całym świecie obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Dzień ten został ustanowiony na 30. Sesji Konferencji Generalnej UNESCO w 1999 roku. Ideą obchodów Dnia jest zwrócenie uwagi społeczności międzynarodowej na bogactwo różnorodności językowej świata, a jednocześnie na konieczność jego ochrony i promocji wielojęzyczności, zagrożonej z powodu rosnącej liczby języków ginących.

 

Zatem dbajmy o swój, najpiękniejszy na świecie, język ojczysty.Właśnie w trosce o język polski w bibliotece z inicjatywy pani Małgorzaty Jakubshon uczniowie zaangażowali się w szerg działań zmierzających do poprawy swojej polszczyzny. Uczniowie tworzyli kontrakt, w którym zobowiązali się o dbałość o piękno mowy ojczystej, pracowali ze słownikami w celu bogacenia swojego słownictwa oraz pisali dyktando.

Tytuł "Mistrza Ortografii"
zdobyła Julia Paszek z klasy IV.
Gratulacje!