"Wybrałem idee służenia dziecku i jego sprawie" - J. Korczak


Szkoła Podstawowa w Rogajnach

Aktualności

Regulamin zadawania prac domowych

17-02-2018

Zasady zadawania prac domowych w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Rogajnach

 

klasy IV – VII

- Prace domowe pisemne mają głównie charakter uzupełniający wiadomości w przypadku

niedokończenia pracy na jednostce lekcyjnej.

- nauczyciele mogą zadać pracę domową z następujących przedmiotów: język polski,

matematyka, język angielski, historia,

- pracy domowej nie zadaje się na weekendy, przerwy świąteczne i ferie,

- przy zadawaniu prac domowych uwzględniamy plan lekcji danej klasy,

- prace domowe nauczyciele zapisują w e – dzienniku, a uczniowie w zeszytach

przedmiotowych lub w zeszytach ćwiczeń, prace typu projekty zapisuje się w e – dzienniku z tygodniowym wyprzedzeniem. W danej klasie można realizować tylko dwa projekty na miesiąc.

- praca domowa bieżąca powinna zajmować uczniowi około 15 minut na dany przedmiot,

- jednego dnia uczeń może odrabiać prace domowe najwyżej z trzech przedmiotów.

 

klasy I-III

- Prace domowe pisemne mają głównie charakter uzupełniający wiadomości w przypadku

niedokończenia pracy na jednostce lekcyjnej,

- wychowawcy mogą zadać pracę domową z edukacji polonistycznej, matematycznej , przyrodniczej, języka angielskiego,

    - prace domowe nauczyciele zapisują w e – dzienniku, a uczniowie w zeszytach przedmiotowych lub w zeszytach ćwiczeń,

    - praca domowa bieżąca powinna zajmować uczniowi około 15 minut na daną edukację,

    - jednego dnia uczeń może odrabiać prace domowe najwyżej z dwóch edukacji.