"Wybrałem idee służenia dziecku i jego sprawie" - J. Korczak


Szkoła Podstawowa w Rogajnach

Aktualności

Przerwa świąteczna

27-12-2017

Zimowa przerwa świąteczna trwać będzie w naszej szkole od 23 grudnia 2017 r. do 1 stycznia 2018 r. Te dni są dla uczniów czasem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Jednakże dla osób wymagających opieki szkoła organizuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w godzinach od 9.00 do 12.00 w następujących terminach:

27 - 29 grudnia 2017 r.

W powyższych dniach nie będzie kursował szkolny autobus, więc rodzice dzieci, które wymagają opieki, powinni zapewnić dzieciom dowóz i odwóz.