"Wybrałem idee służenia dziecku i jego sprawie" - J. Korczak


Szkoła Podstawowa w Rogajnach

Aktualności

Szkole Koło Wolontariuszy

27-12-2017


20 października odbył się apel informacyjny dotyczący nowopowstałego Szkolnego Klubu Wolontriuszy. Szkolny klub działała przy Samorządzie Uczniowskim w dwóch sferach:

  • pomoc koleżeńska

  • pomoc na rzecz organizacji zewnętrznych.

Opiekunami SKW są panie: Izabela Sadolewska oraz Małgorzata Jakubschon. Chętne osoby do pomocy prosimy zgłaszać się do opiekunów koła.

Wolontariusze z klasy VII przygotowali plakaty promujące ideę wolontriatu.


A czym jest wolontariat?

To bezinteresowana pomoc dzieciom i potrzebującym -na przykład w nauce, odrabianiu lekcji, wypełnianiu obowiązków.

Nie potrzeba wiele, by zostać wolontariuszem - wystarczy chcieć, przyjść, poświęcić trochę swojego czasu.

I pamiętajcie, że dobro, które ofiarujemy innym zawsze do nas wraca.

Opiekun SKW

Izabela Sadolewska