"Wybrałem idee służenia dziecku i jego sprawie" - J. Korczak


Szkoła Podstawowa w Rogajnach

Aktualności

Wyniki wyborów do Zarządu SU

27-12-2017

Dnia 28 września odbyły się powszechne wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie klas 4-7 głosowali w sposób tajny na kartach wyborczych. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwała komisja, w skład której weszło po jednym przedstawicielu klas IV-VII. W wyniku wyborów powołano Zarząd SU w składzie:


Amelia Rudek z klasy V - przewodniczący

Emilia Dziemidowicz - zastępca przewodniczącego


Opiekun SU

Izabela Sadolewska