"Wybrałem idee służenia dziecku i jego sprawie" - J. Korczak


Szkoła Podstawowa w Rogajnach

Aktualności

Debata na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego

25-09-2017


21 września uczniowie klas IV-VII mogli bliżej poznać kandydatów na stanowisko Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Teraz będzie już znacznie łatwiej dokonać wyboru odpowiedniej osoby...

 Debata miała miejsce podczas godziny wychowawczej.

 Kandydatami na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2017/2018 są (wymieniono alfabetycznie):

      Emilia Dziemidowicz z klasy VII
      Oliwia Pych z klasy VI
      Amelia Rudek z klasy V
      Zuzanna Walczak z klasy VII

 Każda z kandydatek przedstawiła siebie, swoje dotychczasowe działania na rzecz szkoły oraz omówiła swoje programy wyborcze. Kandydatki musiały także odpowiedzieć na pytania uczniów oraz nauczycieli.

    Debata miała na celu nie tylko bliższe poznanie kandydatów na stanowisko przewodniczącego SU, ale zaznajomienie się z mechanizmami wyborów samorządowych. A szkolne wybory, tak jak prawdziwe wybory parlamentarne, prezydenckie czy do władz samorządów jednostek administracyjnych - są równe, powszechne, a głosowanie tajne i bezpośrednie.

 Wybory odbędą się 28 września podczas godziny wychowawczej na szkolnym holu.

Opiekun SU

Izabela Sadolewska