"Wybrałem idee służenia dziecku i jego sprawie" - J. Korczak


Szkoła Podstawowa w Rogajnach

Aktualności

Dodatkowe dni wolne od nauki

18-09-2017
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 Nr 46, poz. 432) ze zmianami z dnia 5 października 2010 r. (Dz. U. Nr 187, poz. 1245, §5) w sprawie organizacji roku szkolnego dyrektor szkoły Pani Anna Sarnowska w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców oraz Samorządem Uczniowskim ogłasza dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w następujących terminach:

2-3 listopada 2017 r.

30 kwietnia 2018 r.

2 maja 2018 r.

4 maja 2018 r.

1 czerwca 2018 r.

W ustalonych dniach szkoła będzie organizować zajęcia wychowawczo–opiekuńcze dla uczniów wymagających opieki.