"Wybrałem idee służenia dziecku i jego sprawie" - J. Korczak


Szkoła Podstawowa w Rogajnach

Aktualności

Witaj szkoło - rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

05-09-2017


Pierwszy dzień szkolny jest w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Rogajnach obchodzony bardzo uroczyście: galowe stroje, sala pełna uczniów i ich rodziców.

Rok szkolny rozpoczęliśmy od mszy świętej. Z kolei podczas uroczystego apelu inaugurującego nowy rok Dyrektor Szkoły pani Anna Sarnowska serdecznie powitała wszystkich uczniów, ze szczególnym zwróceniem uwagi rozpoczynających naukę w Oddziale Przedszkolnym. Przedstawiła uczniom i rodzicom nauczycieli poszczególnych przedmiotów i wychowawców klas oraz życzyła wytrwałości w dążeniu do celu i samych dobrych ocen.


Pani Dyrektor nawiązała też do rocznicy wybuchu II wojny światowej, uświadamiając młodym ludziom, że pamięć o tamtych wydarzeniach jest ważnym elementem naszej historii.

W tym roku szkolnym funkcjonuje 7 klas, zaś grono pedagogiczne powiększyło się o 4 nauczycieli przedmiotów ścisłych uczących w klasie siódmej. Oddzielone zostały przebieralnie na wychowanie fizyczne i zakupione szafki dla najstarszej klasy.
 

Iza Sadolewska