"Wybrałem idee służenia dziecku i jego sprawie" - J. Korczak


Szkoła Podstawowa w Rogajnach

Aktualności

Działalność Samorządu Uczniowskiego - podsumowanie

26-06-2017

Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego
w roku szkoln
ym 2016/2017

Wszelkie działania i podejmowane wysiłki w bieżącym roku szkolnym miały na celu uatrakcyjnienie życia szkolnego, próbę zagospodarowania uczniom wolnego czasu i zrobienia czegoś dla innych.

Rada Samorządu Uczniowskiego działała w bieżącym roku w składzie: przewodnicząca –Zuzanna Walczak z kl. VI, zastępca przewodniczącego – Oliwia Pych z kl V. Opiekę nad SU w bieżącym roku szkolnym sprawowała: Izabela Sadolewska. W skład Pocztu Sztandarowego wchodzą: chorąży: Mateusz Graw, asysta: Ewelina Guzowska i Emilia Dziemidowicz.

Samorząd zrealizował zgodnie z planem następujące przedsięwzięcia:

 1. W wrześniu przeprowadził wybory składu SU: klasowe oraz powszechne do Rady SU, a od października systematycznie losowany był "Szczęśliwy numerek".

 2. Przez cały rok SU brał udział w akcjach charytatywnych:
  -"Pomóż i Ty" na rzecz fundacji osób Niewidomych i Niepełnosprawnych poprzez rozprowadzanie kalendarzyków;
  -"Góra grosza" pod opieką pani M. Jakubshon;
  - zbiórce plastikowych korków na rzecz chorego dziecka z Pasłęka.
  -w akcji sadzenia żonkili w Pasłęku "Żonkilowe Pola Nadziei"

 3. Od października uczniowie klas V i VI pełnili dyżury podczas przerw, wspomagając nauczycieli w utrzymaniu porządku. Wspólnie z koordynatorem do spraw bezpieczeństwa opracowano regulamin dyżurów uczniowskich na przerwach.

 4. We wrześniu wykonał gazetkę ścienną na temat hierarchii wartość, a także na bieżąco aktualizował ścienną gazetkę SU; pojawiły się czasowe informacje na temat: DEN, Dnia Chłopaka, Andrzejek, Święta Zmarłych,Narodowego Święta Niepodległości, Bożego Narodzenie, bezpieczeństwa podczas ferii zimowych oraz letnich, Pierwszego Dnia Wiosny, świąt majowych, Dnia Matki. Dodano stałą rubrykę: "Nasze sukcesy" na bieżąco uakutalnianą.

 5. W listopadzie poczet sztandarowy naszej szkoły w składzie: sztandarowy - Mateusz Graw, asysta: Ewelina Guzowska, Emilia Dziemidowicz brał udział w uroczystej mszy w intencji ojczyzny w kościele św. Bartłomieja w Pasłęku.

 6. Zorganizował 2 dyskoteki szkolne: w listopadzie z okazji Andrzejek z wróżbami, a w lutym dyskotekę walentynkowo-karnawałową z zabawami tanecznymi.

 7. SU systematycznie pomagał w organizacji akademii szkolnych: opieka nad sprzętem oraz prowadzenie akademii przez przewodniczącą: Dzień Edukacji Narodowej, Narodowe Święto Niepodległości, Dzień Papieski, Święto 3 Maja, obchody 70-lecia szkoły, zakończenie roku szkolnego.

 8. SU pomagał w organizacji imprez dla społeczności uczniowskiej oraz :
  - We wrześniu przygotował pokaz mody jesiennej na piknik "Pożeganie lata" oraz włączył się w organizację konkurencji sportowych.
  - włączył się w pomoc w organizacji ogólnoszkolnej Wigili w jasełkach
  - 1 czerwca pomagał w organizacji Festynu Rodzinnego i konkursu "Master Cook"
  - w maju pomógł przygotować konkurs "Mam talent"
  - 9 czerwca brał udział w przygotowaniu Festiwalu Języka Angielskiego

 9. Zoorganizował akcje ogólnoszkolne:
  - we grudniu "Mikołaj do wynajęcia",
  - w grudniu "Filmową noc w szkole",
  - poczta walentynkowa działała w lutym
  - w Tłusty Czwartej uczniowie przygotowali słodki domowy poczęstunek dla wszystkich
  -w marcu zorganizowano obchody Pierwszego Dnia Wiosny: barwny korowód z Marzanną przemaszerował przez Rogajny.

 10. SU aktywnie uczestniczył w realizacji programu czytelniczego "Ja naprawdę lubię czytać" poprzez głośne czytanie młodszym dzieciom, pomoc w przygotowaniu wystawy czytelnicznej o H. Sienkiewiczu w bibliotece szkolnej oraz realizację spektaklu promującego czytelnictwo, wystawionego dla szkolenej społeczności oraz na obchodach 70-lecia Bilioteki Publicznej w Pasłęku w listopadzie. SU pomagł w organizacji ogólnopolskiej akcji jednoczesnego czytania w jednym miejscu 1 czerwca pod opieką pani M. Jakubschon.

 11. Sekretarz Samorządu Uczniowskiego: Ewalina Guzowska na bieżąco prowadziła księgę protokołów z posiedzeń SU.

Opiekun
Izabela Sadolewska