"Wybrałem idee służenia dziecku i jego sprawie" - J. Korczak


Szkoła Podstawowa w Rogajnach

Aktualności

"Angielski jest fajny"- sprawozdanie z przebiegu innowacji pedagogicznej

26-06-2017

Innowacja pedagogiczna "Angielski jest fajny" została zgłoszona do Rejestru innowacji pedagogicznych do Kuratorium Oświaty w Olsztynie w 2015 roku. Realizowana jest od roku szkolnego 2015/2016 i ma trwać trzy lata. Innowacyjność w nauce języka angielskiego opiera się na zastosowaniu podejścia komunikacyjnego.

 

W roku szkolnym 2016/12017 w klasie V zajęcia odbywały się raz w tygodniu i opierały się wyłącznie o wykorzystnie aktywnych metod nauczania,z nastawieniem na gry i zabawy językowe oraz czytanie krótkich historyjek oraz ukierunkowanie oglądanie filmów. Wykorzystano także technologę ICT i zasoby Internetu w pracy z uczniami np. Portal learningapps.org przez który zadawana była praca domowa, platforma edukacyjna EduScience, portal do samodzielnej nauki języka Duolingo oraz do nauki słownictwa chocolatelearning.com, portal społecznościowy Animal Jam.

 

W ramach podnoszenia motywacji do nauki języka zorganizowane zostało we wrześniu także spotkanie z dzieckiem dwujęzycznym - Oliwką , która przedstawiła system nauki w szkole brytyjskiej w klasach I -III , przygotowała materiały poglądowe: przykładowe zeszyty, zdjęcia, przybory szkolne. W czerwcu uczniowie spotkali się z Marcelem – dzieckiem dwujęzycznym mieszkającym na stałe w Irlandii, z którym mogli porozmawiać po angielsku.

W maju przeprowadzono test diagnostyczny po klasie V, sprawdzający umiejętności uczniów. Oto wyniki:

Wyniki przed:

średni wynik klasy – 52%

średni wynik badanej populacji w Polsce – 62%

różnica - minus10 punktów procentowych

 

Wyniki po:

średni wynik klasy – 64%

średni wynik badanej populacji w Polsce – 72%

różnica – minus 8 punktów procentowych niżej

W porównaniu z wynikami końcowymi w klasie IV, uczniowie klasy V podnieśli swój wynik procentowy o 12 % oraz zmniejszyli różnicę w stosunku do wyniku populacji Polski o 2%

W czerwcu przeprowadzono badanie ewaluacyjne, sprawdzający stopień zadowolenia uczniów w zajęć. Zdecydowana większość uczniów bardzo wysoko oceniła: sposób prawadzenia zajęć, swoje zaangażowanie, atmosferę panującą na zajęciach (średnia ocen powyżej 5). Wiekszość stwierdziła, że lekcje zachęciły ich do nauki języka oraz przygotowały do samodzielnej nauki. Wszystkie zastosowane metody (grupowe zabawy językowe i komunikacyjne, gry planszowe, odgrywanie ról w mini-dialogach, gry interaktywne online, karaoke, ćwiczenia w słuchaniu z wykorzystaniem piosenki, oglądanie krótkich filmów czytanie komiksu) zostały ocenione wysoko. Ulubiona formą pracy uczniów są gry językowe on-line oraz tworzenie własnych gier w języku angielskim. Wszyscy uczniowie stwierdzili, że poczynili postępy w tym roku szkolnym w nauce języka anielskiego. Na pytania otwarte: "Co Ci się podobało na zajęciach?" odpowiadali w większości, że podobało im się wszytko. Na pytanie "Co Ci się nie podobało na zajęciach? " zdecydowana większość odpowiedziała, że podobało im się wszystko, 2 osoby przyznały, że nie lubili zadań komunikacyjnych wymagających poszukiwania odpowiedzi na pytanie wśród innych uczniów. W pytaniu "Co chciałabyś/chciałbyś zmienić na zajęciach?" padły odpowiedzi: nic, więcej gier i aplikacji na komputerze.

Osoba realizująca innowację - mgr Izabela Sadolewska