"Wybrałem idee służenia dziecku i jego sprawie" - J. Korczak


Szkoła Podstawowa w Rogajnach

Aktualności

"Galeria możliwości" - podsumowanie

26-06-2017

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU PROJEKTU

Galeria możliwości” w roku szkolnym 2016/2017

 

Projekt „„Galeria możliwości” zakładał rozwijanie zainteresowań uczniów, odkrywanie i promowanie talentów w szkolnej i lokalnej społeczności, a także doskonalenie umiejętności uczniów. Cele zostały zrealizowane dzięki organizacji w roku szkolnym 2016/2017 następujących przedsięwzięć dla społeczności uczniowskiej:

 

 

Termin

 

Osoba odpowiedzialna

 

 

Nazwa

 

 

Rodzaje prezentowanych talentów
i umiejętności

 

 

 

Efekt

 

 

2 grudnia 2016 r.

 

mgr Aneta Majk

 

 

 

Galeria sztuki

 

plastyczne

Na wystawie zaprezentowano kilkadziesiąt prac uczniów klas IV-VI wykonanych różnorodnymi technikami: obok szkiców, pojawiły się prace wykonane pastelami, kredkami i farbami. Zastosowano różne formy: pejzaże, martwe natury, portrety... Nagrodzono 3 osoby.

 

 

20 grudnia 2016

 

Mgr Małgorzata Jakubschon

 

 

Wystawa szopek bożonarodzeniowych

 

plastyczne

 

Konkurs miał charakter rodzinny. Kilkadziesiąt prac konkursowych wyeksponowana została podczas apelu Jakość wykonania oraz pomysłowość szkopek zachwyciła publiczność oraz jurorów. Przyznane zostało 12 równoznacznych pierwszych miejsc. Dzieci nagrodzone zostały upominkami oraz dyplomami.

 

24 lutego 2017

 

Mgr Monika Deptuła wraz z p. M. Jakubshon,

 

 

Poetyckie Walentynki

 

recytatorskie

 

6 osób z klasy VI recytowało wybrane przez siebie wiersze o tematyce miłosnej w bibliotece szkolnej dla publiczności złożonej z zainteresowanych uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły.

 

31 marca 2017

 

Mgr Iwona Matukiewicz

Samorząd Ucznowski,

mgr Izabela Sadolewska

 

 

Przegląd wokalno-taneczny „Mam talent”

 

wokalne, taneczne

 

W konkursie zaprezentowano 10 pokazów: tanecznych i wokalnych, indywidualnych i zespołowych. Nagrodzono 4 występy.

 

30 marca 2017

6 czerwca 2017

 

Mgr Joanna Dolińska

 

 

Mam talent aktorski”

 

aktorskie

 

Koło teatralne wystawiło 5-krotnie spektakl „Brzydkie kaczątko”: w marcu dla uczniów naszej szkoły oraz dla rodziców, w czerwcu dla dzieci z pasłęckich przedszkoli.

 

 

12 maja 2017

 

Mgr Małgorzata Jakubschon

 

 

Wystawa palm wielkanocnych

 

plastyczne

 

Do rodzinnego konkursu zgłoszono 29 palm wykonanych różnorodną techniką. Przyznano  9  równorzędnych pierwszych nagród oraz 14 wyróżnień.

 

 

kwiecień

 

Mgr Małgorzata Tylińska

 

 

Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

 

Sportowe, wiedza z zakresu pierwszej pomocyDzieci rywalizowały w czterech konkurencjach: rozwiązywanie testu z przepisów ruchu drogowego, jazdy rowerem po miasteczku ruchu drogowego i po torze przeszkód, zadań praktycznych z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

 

 

1 czerwca 2017

 

Mgr Małgorzata Iwaniec,

Samorząd Ucznowski

 

 

Mater Chef Junior”

 

kulinarne

 

Konkurs miał charakter rodzinny. W pokazach kulinarnych wystąpiło 10 zespołów. Wszystkie potrawy prezentowały wysoką estetykę i jakość wykonania. Nagrodzono 3 zespoły.

 

 

9 czerwca

 

Mgr Izabela Sadolewska, Samorząd Uczniowski

 

 

Festiwal Języka Angielskiego

 

językowe, aktorskie

 

Festiwal odbył się pod hasłem „Poznajmy bliżej Wielką Brytanię”. 24 uczniów z klas IV-VI przygotowało prezentację multimedialną oraz scenki prezentujące kulturę, zwyczaje oraz zabytki Wielkiej Brytanii. Pokaz odbywał się w dwóch językach: polskim i angielskim.