"Wybrałem idee służenia dziecku i jego sprawie" - J. Korczak


Szkoła Podstawowa w Rogajnach

Aktualności

Zdali egamin na kartę rowerową

25-06-2017


Karta rowerowa to jeden z dokumentów stwierdzających uprawnienie osoby niepełnoletniej do kierowania rowerem. Kartę rowerową można uzyskać po osiągnięciu wieku 10 lat oraz zdaniu egzaminu sprawdzającego kwalifikacje. Uczniowie klasy IV na przełomie maja i czerwca 2017 roku zdawali egzamin na kartę rowerową. Przystąpili do części pisemnej oraz praktycznej, w której musieli pokonać tor przeszkód. Egzamin przeprowadziła mgr Małgorzata Tylińska. Kartę rowerową uzyskało 14 osób.

Iza Sadolewska