"Wybrałem idee służenia dziecku i jego sprawie" - J. Korczak


Szkoła Podstawowa w Rogajnach

Aktualności

"Ja naprawdę lubię czytać" - symultaniczne wspólne czytanie w jednym miejscu

25-06-20171 czerwca cała społeczność uczniowska naszej szkoły wraz z nauczycielami oraz rodzicami włączyła się w ogólnopolską akcję czytania jednoczesnego "Jak nie czytam, jak czytam".

Pomysłodawcą i głównym organizatorem jest redakcja miesięcznika „Biblioteka w Szkole”, natomiast organizatorami przedsięwzięć w poszczególnych miastach – biblioteki szkolne i publiczne. Równo o godzinie 10:00 wszyscy pogrążyliśmy się w lekturze przyniesionej ulubionej książki. Czytaliśmy w skupienie na sali gimnastycznej przez 5 minut -wszyscy jednocześnie. Udowodniliśmy, że możemy czytać w grupie, w różnych pozycjach, samodzielnie lub z rodzicem, sylabizując lub czytając globalnie, w  myślach lub mrucząc po nosem. A po co czytaliśmy? Żeby:
- inicjować modę na czytanie, pokazać nieczytającym uczniom, że książki są popularne wśród ich rówieśników,
- dla rozrywki, bez dorabiania wielkiej filozofii. By pokazać nieczytającym uczniom, że książka to nie tylko lektura, za której nieprzeczytanie są karani, lecz przede wszystkim miła forma spędzania czasu,
- pochwalić się, że umiemy, możemy i chcemy czytać.