"Wybrałem idee służenia dziecku i jego sprawie" - J. Korczak


Szkoła Podstawowa w Rogajnach

Aktualności

I Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego

28-04-2017W dniu 28-04-2017 r. w bilbiotece szkolnej uczniowie klasy VI pod kierunkiem mgr Małgorzaty Jakubschon włączyli się w Pierwszy Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego po hasłem "Weź i czytaj List św. Apostła do Glalatów". Jednym z celów czytania Nowego Testamentu jest ukazanie Pisma Świętego jako kodu kulturowego chrześcijańskiej Polski i Europy. Zaletą wspólnego czytania jest pogłębiona interpretacja i rozszyfrowanie znaczeń nie zawsze jasnych dla młodych czytelników. Pod kierunkiem katechetki lektura Pisma Świętego to nie tylko ćwiczenie techniki czytania, ale także inspiracja dla każdego chrześcijanina.