"Wybrałem idee służenia dziecku i jego sprawie" - J. Korczak


Szkoła Podstawowa w Rogajnach

Aktualności

Konkurs na palmę wielkanocną.

27-03-2017


Regulamin konkursu na:

NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ

Celem konkursu jest: popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą. Uczestnik konkursu ma za zadanie wykonać tradycyjną palmę wielkanocneą . Prace oceniane będą w następujących grupach wiekowych:

Kl.   0P – III Kl.  IV-VI

Warunki udziału:wykorzystanie materiałów i tworzyw naturalnych oraz tradycyjnych form zdobniczych;do każdej pracy należy dołączyć metryczkę:    imię i nazwisko autora, klasę.

  TECHNIKA WYKONANIA: dowolna, format do 1,5 metra.

  Jedną pracę może wykonać 1 osoba

  Palmy należy odebrać w dniu 7.04.20167/PIĄTEK/

  Miejsce składania palm : Biblioteka szkolna do dnia: 3.04.2017/

  Rozstrzygnięcie konkursu: apel przedświąteczny

  Ocena prac: Do konkursu nie zostaną dopuszczone:
  - gotowe palmy wielkanocne,

  -palmy z znietrwale połączonymi elementami,

  -palmy z poprzedniego roku

 • Oceny prac dokona komisja w w składzie:

 • p. M.Jakubschon, p. Bożena Starzyńska, p. M. Tylińska

 • Kryteria oceny prac.Oceniając prace jury będzie brało pod uwagę:

 • zgodność z regulaminem konkursu,

 • pomysłowość i inwencję twórczą dzieci,

 • dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych,

 • wielkość i bogactwo materiałów,

 • samodzielność i estetykę wykonania pracy.

  OPRACOWANIE KONKURSU mgr Małgorzata Jakubschon