"Wybrałem idee służenia dziecku i jego sprawie" - J. Korczak


Szkoła Podstawowa w Rogajnach

Aktualności

Pierwsza pomoc - warsztaty dla uczniów

11-03-2017


Dnia 10-03-2017 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w warsztatach udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia poprowadził wyspecjalizowany ratownik medyczny. Celem warsztatów było oswojenie dzieci z ideą pomagania oraz nabycie przez uczniów praktycznych umiejętności na temat tego jak należy zachować się w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia oraz jakie czynności należy podjąć udzielając pomocy poszkodowanym z różnymi urazami. Uczniowie mieli możliwość wykonywania ćwiczeń z użyciem fantoma, przeprowadzenia resuscytacji krążeniowo-odechowej.  Spotkanie zorganizował koordynator do spraw bezpieczeństwa - mgr Joanna Dolińska.