"Wybrałem idee służenia dziecku i jego sprawie" - J. Korczak


Szkoła Podstawowa w Rogajnach

Aktualności

Refroma edukacji. Zaproszenie na spotkanie z wizytator

06-02-2017

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rogajnach
Pani Anna Sarnowska
serdeczenie zaprasza rodziców
na spotkanie z wizytatorami, które odbędzie się dnia 8 lutego 2017 r. o odzinie 16.00 w Gimnazjum nr 1, u. Jagiełły 30 w Pasłęku.

Tematem spotkania będzie zaprezentowanie harmonogramu kolejnych etapów wdrażania reformy:
1) Informacja o powołaniu przez MEN zespołu do spraw wdrażania reformy oraz powołaniu przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty zespołu do spraw wdrażania reformy w województwie warmińsko-mazurskim,
2) Przedstawienie projektów podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych oraz ramowych planów nauczania dla wszytkich typów szkół, a także przekazanie informacji o monitorowaniu wdrażania podstaw programowych.