"Wybrałem idee służenia dziecku i jego sprawie" - J. Korczak


Szkoła Podstawowa w Rogajnach

Aktualności

Zebranie z rodzicami podsumowujące pierwsze półrocze

09-01-2017
Dyrektor szkoły pani Anna Sarnowska oraz wychowawcy klas zapraszają rodziców na zebranie z rodzicami, które odbędzie się dnia 19 stycznia 2017 r. o godzinie 15.45.

Program zebrania:
1. Podsumowanie wyników w nauce za pierwsze półrocze roku szkolnego 2016/2017.
2. Wykład pani Anny Hinz z Poradnii Psychologiczno-Pedagogicznej w Pasłęku pt. "Motywowanie dziecka do nauki".
3. Spotkanie z wychowawcami w klasach.