"Wybrałem idee służenia dziecku i jego sprawie" - J. Korczak


Szkoła Podstawowa w Rogajnach

Aktualności

Dykotekowe Andrzejki

25-11-2016Z inicjatywy Samorządu Szkolengo dnia 24 listopada odbyła się dyskoteka andrzejkowa. 90 % uczniów klas IV-VI bawiło się przez 3 godziny do muzyki. Nie zabrakło konkursów przygotowanych przez uczniów, jak również wyborów królowej i króla balu.
Koronacyjną parę najlepiej tańczących stanowili: Piotr Walczak z klasy V i Dominika Brandt z klasy IV.