"Wybrałem idee służenia dziecku i jego sprawie" - J. Korczak


Szkoła Podstawowa w Rogajnach

Aktualności

Zaproszenie na zebranie z rodzicami

19-10-2016


Dyrektor szkoły pani Anna Sarnowska oraz wychowawcy klas zapraszają rodziców na zebranie z rodzicami, które odbędzie się dnia 3 listopada 2016 r. o godzinie 16.00.