"Wybrałem idee służenia dziecku i jego sprawie" - J. Korczak


Szkoła Podstawowa w Rogajnach

Aktualności

Nowy skład Rady Samorządu Uczniowskiego

17-09-2016


Dnia 16 września odbyły się powszechne wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie klas 4-6 głosowali w sposób tajny na kartach wyborczych. W wyborach oddano 46 głosy. Obyły sie dwie tury. W pierwszej turze wyborów wybrano przewodniczącą, a dobpiero w drugiej zastępcę, gdyż obydwie kandydatki miały po tyle samo głosów. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwała komisja, w skład której weszło po jednym przedstawicielu klas IV-VI, opiekun SU oraz dyrektor szkoły. W wyniku wyborów powołano Zarząd SU w składzie:


Zuzanna Walczak z klasy VI - przewodniczący
Oliwia Pych z klasy V - zastępca przewodniczącego
Amelia Rudekz klasy IV - sekretarz

Opiekun SU
Izabela Sadolewska