"Wybrałem idee służenia dziecku i jego sprawie" - J. Korczak


Szkoła Podstawowa w Rogajnach

Aktualności

"Szczęśliwy numerek" już od września.

12-09-2016


Decyzją Samorządu Uczniowskiego od 12 września 2016 roku znów  funkcjonuje "Szczęśliwy numerek" - losowany każdego dnia numer z dziennika, pod którym zapisany jest uczeń w każdej klasie. Numerek losowany jest codziennie rano i eksponowany na tablicy Samorządu Uczniowskiego.
Przypominamy, że przywilej chroni wylosowanego ucznia w klasach IV-VI przed oceną niedostateczną z niezapowiedzianych kartkówek i odpowiedzi ustnej. Wylosowany numerek nie zwalnia z pisania zapowiedzianych testów, sprawdzianów i prac klasowych oraz z braku pracy domowej, nie chroni także od negatywnej uwagi z zachowania i nie upoważnia do łamania regulaminu szkoły. Przywilej „Szczęśliwego numerka” wygasa wraz z zakończeniem przez ucznia zajęć lekcyjnych w danym dniu.

Opiekun SU
Izabela Sadolewska