"Wybrałem idee służenia dziecku i jego sprawie" - J. Korczak


Szkoła Podstawowa w Rogajnach

Aktualności

Policjant mówi nam o bezpieczeństwie.

12-09-2016

  

12 września uczniowie klas 0-III spotkali się z policjantem, który rozmawiał z dziećmi na temat bezpieczeństwa na drodze i zasad poruszania się. Przypomniał między innymi o obowiązku noszenia odblasków, który  ma każdy pieszy poruszający się po drodze poza obszarem zabudowania. Pogadanki o bezpiecznym trybie życia są stałym elementem w profilaktyce szkoły.

Iza Sadolewska