"Wybrałem idee służenia dziecku i jego sprawie" - J. Korczak


Szkoła Podstawowa w Rogajnach

Aktualności

Tytuł Przyjaciela Szkoły

24-06-2016

Przyjacielem Szkoły Podstawowej  im. Jausza Korczaka w Rogajnach może zostać osoba fizyczna, firma lub organizacja szczególnie zasłużona dla szkoły. Tytuł  Przyjaciela Szkoły  przyznaje się corocznie w szczególności za:

  1. Bezinteresowne prace na rzecz szkoły i pomoc w realizacji działań dydaktycznych , opiekuńczych lub wychowawczych
  2. Znaczącą pomoc materialną i finansową na rzecz placówki oraz jej uczniów
  3. Publiczne wspieranie i popularyzowanie działań szkoły wpływające na pozytywny wizerunek w środowisku lokalnym.

W roku szkolnym 2015/2016 po raz pierszy przyznano tytuł Przyjaciela Szkoły sołtysowi Rogajn Panu Adamowi Busce za bezinteresowną pomoc w postaci finansownej oraz wkład pracy na rzecz szkoły. Podczas uroczystego zakończenia roku dyrektora szkoły Anna Sarnowska wręczyła sołtysowi statułetkę Przyjaciela Szkoły.